Uzviseni Allah dz,s je stvorio covijeka i dao mu da zivi na ovome svijetu sa odredzenim zadacima.

Muhamed a.s je rekao,

Iskoristi pet prilika prije pet neprilika
Svoj zivot prije svoje smrti
Zdravlje prije bolesti
Slobodno i neradno vrijeme prije zauzetosti
Mladost prije starosti
Bogadstvo prije siromastva

Da bi covijek mogao izvrsavati ove stvari mora prije svega voditi brigu o sebi, sto znaci jedina stvar bez koje je nemoguce baviti se drugim stvarima jeste ZDRAVLJE.

PayPal pla?anje

Potovani, zbog sve ve?eg interesovanja klijenata za ovaj vid pla?anja na tim Vam je omogu?io od sada i pla?anje putem najsigurnijeg sistema za on-line pla?anje PayPal. Da bi izvrili pla?anje potrebno je da kliknete na logo sa lijeve strane nakon ?ega Vas na sistem vodi na sigurni link na kojem moete obaviti pla?anje. Na dnu stranice moete promijeniti zemlju i jezik.

Najvanije je da upiete nau e-mail adresu alli-bih@hotmail.com i odaberete iznos koji upla?ujete kao i valutu u kojoj pla?ate nakon ?ega je potrebno samo da pratite upute sistema.